gem5  v20.1.0.0
SuperBlk Member List

This is the complete list of members for SuperBlk, including all inherited members.

_secureBitSectorBlkprotected
_setReplaceableEntryprotected
_tagSectorBlkprotected
_validCounterSectorBlkprivate
_wayReplaceableEntryprotected
blksSectorBlk
blkSizeSuperBlkprotected
canCoAllocate(const std::size_t compressed_size) constSuperBlk
getNumValid() constSectorBlk
getSet() constReplaceableEntryinline
getTag() constSectorBlk
getWay() constReplaceableEntryinline
invalidateSubBlk()SectorBlk
isCompressed(const CompressionBlk *ignored_blk=nullptr) constSuperBlk
isSecure() constSectorBlk
isValid() constSectorBlk
operator=(const SuperBlk &)=deleteSuperBlk
SectorBlk::operator=(const SectorBlk &)=deleteSectorBlk
print() constReplaceableEntryinlinevirtual
ReplaceableEntry()=defaultReplaceableEntry
replacementDataReplaceableEntry
SectorBlk()SectorBlk
SectorBlk(const SectorBlk &)=deleteSectorBlk
setBlkSize(const std::size_t blk_size)SuperBlk
setPosition(const uint32_t set, const uint32_t way) overrideSectorBlkvirtual
setSecure()SectorBlk
setTag(const Addr tag)SectorBlk
SuperBlk()SuperBlkinline
SuperBlk(const SuperBlk &)=deleteSuperBlk
validateSubBlk()SectorBlk
~ReplaceableEntry()=defaultReplaceableEntryvirtual
~SectorBlk()SectorBlkinline
~SuperBlk()SuperBlkinline

Generated on Wed Sep 30 2020 14:02:32 for gem5 by doxygen 1.8.17