gem5  v22.0.0.2
gem5::RegisterBank< BankByteOrder > Member List

This is the complete list of members for gem5::RegisterBank< BankByteOrder >, including all inherited members.

_basegem5::RegisterBank< BankByteOrder >private
_namegem5::RegisterBank< BankByteOrder >private
_offsetMapgem5::RegisterBank< BankByteOrder >private
_sizegem5::RegisterBank< BankByteOrder >private
addRegister(RegisterBase &reg)gem5::RegisterBank< BankByteOrder >inline
addRegisters(std::initializer_list< std::reference_wrapper< RegisterBase >> regs)gem5::RegisterBank< BankByteOrder >inline
base() constgem5::RegisterBank< BankByteOrder >inline
name() constgem5::RegisterBank< BankByteOrder >inline
read(Addr addr, void *buf, Addr bytes)gem5::RegisterBank< BankByteOrder >inlinevirtual
readWithMask(const Data &value, const Data &bitmask)gem5::RegisterBank< BankByteOrder >inlinestatic
Register16 typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register16BE typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register16LE typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register32 typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register32BE typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register32LE typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register64 typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register64BE typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register64LE typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register8 typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register8BE typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
Register8LE typedefgem5::RegisterBank< BankByteOrder >
RegisterBank(const std::string &new_name, Addr new_base)gem5::RegisterBank< BankByteOrder >inline
size() constgem5::RegisterBank< BankByteOrder >inline
write(Addr addr, const void *buf, Addr bytes)gem5::RegisterBank< BankByteOrder >inlinevirtual
writeWithMask(const Data &old, const Data &value, const Data &bitmask)gem5::RegisterBank< BankByteOrder >inlinestatic
~RegisterBank()gem5::RegisterBank< BankByteOrder >inlinevirtual

Generated on Thu Jul 28 2022 13:33:11 for gem5 by doxygen 1.8.17